top of page
iStock-1181366400_edited.png

SAMFUNNSANSVAR
& BÆREKRAFT
 

Advokatfirmaet Ottosen AS tar samfunnsansvar og ønsker å drive sin virksomhet bærekraftig, og har derfor vedtatt følgende retningslinjer:

 

  •  Virksomheten skal følge UN Global Compacts (UNGC) ti prinsipper for ansvarlig næringsliv, som gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. UNGC er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Virksomheten ble medlem 1. november 2021.

  • Gi 2 % av årlig overskudd til et veldedig formål eller en veldedig organisasjon. Virksomheten er blant annet bedriftsfadder for WWF.

  • Jevnlig påta seg pro bono-saker for privatpersoner eller ideelle organisasjoner.

  • Ikke påta seg oppdrag for selskaper som ikke utøver sin virksomhet innenfor gjeldende regelverk, herunder knyttet til arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og menneskerettigheter.

  • Medlemskap i Advokatforeningen, og dermed underlagt regler for god advokatskikk og krav til etterutdanning.

  • Aktivt bidra til å nå Oslos klimamål hvor virksomheten har sitt hovedkontor, og til å redusere eget klimagassutslipp og å fremme klimavennlige løsninger også utenfor egen virksomhet. Virksomheten signerte Klimakontrakt med Oslo kommune 3. juni 2022.

  • Virksomheten skal være Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn, som er egnet til å gi omverdenen en sikkerhet for at virksomheten arbeider helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som forbedrer virksomhetens miljøprestasjoner og arbeidsmiljø. Sertifiseringen innebærer blant annet årlig miljørapport og krav til resertifisering hvert tredje år. Sertifikatet som er anerkjent av Miljøverndepartementet og EU, anerkjennes også ved offentlige anbud. Virksomheten ble sertifisert som Miljøfyrtårn 5. juli 2022.

Endorser-Logo_solid_blue_RGB.jpg
Bedriftsfadderknapp 2023_png.png
Knapp_bedriftsfadder_2024 (1).jpg
bottom of page