iStock-1181366400_edited.png

SAMFUNNSANSVAR
& BÆREKRAFT
 

Advokatfirmaet Ottosen AS tar samfunnsansvar og ønsker å drive sin virksomhet bærekraftig, og har derfor vedtatt følgende retningslinjer:

 

  •  Virksomheten skal følge UN Global Compacts (UNGC) ti prinsipper for ansvarlig næringsliv, som gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. UNGC er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Virksomheten ble medlem 1. november 2021.

  • Gi 2 % av årlig overskudd til et veldedig formål eller en veldedig organisasjon. 

  • Jevnlig påta seg pro bono-saker for privatpersoner eller ideelle organisasjoner.

  • Ikke påta seg oppdrag for selskaper som ikke utøver sin virksomhet innenfor gjeldende regelverk, herunder knyttet til arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og menneskerettigheter.

  • Medlemskap i Advokatforeningen, og dermed underlagt regler for god advokatskikk og krav til etterutdanning.