top of page
20181107_123145_edited.jpg

KOMPETANSE

Spesialisert innen entreprise, kontrakter, fast eiendom og tvisteløsning 

ENTREPRISE,
BYGG & ANLEGG

Advokat Ottosen er spesialisert innen entrepriserett, og bistår entreprenører og byggherrer i alle faser av et entrepriseprosjekt. 

 

Bistanden omfatter bl.a.: 

 • Valg av kontraktsmodell (gjennomføringsmodell og samarbeidsform) og kontraktsrådgivning 

 • Utarbeidelse av kontrakter

 

 • Gjennomgang av kontrakt og konkurransegrunnlag 

 • Forholdet til det offentlige, herunder byggherreforskriften og internkontrollforskriften

 • Kontraktsoppfølgning, endringer og tvister mm. 

 • Sluttoppgjør 

 • Prosessrisikovurderinger, notater og anbefalinger 

 • Forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre for domstol og voldgift 
   

INDUSTRI & KONTRAKTER

Advokat Ottosen har omfattende erfaring med ulike typer landbaserte kontrakter. Han har også erfaring med offshorekontrakter. 

Bistanden omfatter blant annet spørsmål knyttet til:

 

 • Valg av kontraktsmodell (gjennomføringsmodell og samarbeidsform)

 • Avtaleinngåelse og oppfølgning av kontrakt 

 • Avtaletolkning

 • Revisjon, herunder læren om bristende forutsetninger  

 • Ugyldighet 

 • Ulike misligholdsbeføyelser 

 • Heving og erstatning

 • Forhandlinger og tvisteløsning 
   

EIENDOM

Advokat Ottosen har bred erfaring innenfor eiendom, og kan blant annet bistå med: 

 • Utarbeidelse eller gjennomgang av kontrakter knyttet til fast eiendom

 • Forsinkelse og mangler ved kjøp eller salg av fast eiendom, bolig eller fritidseiendom (hytte) etter avhendingslova eller bustadoppføringslova

 • Forsinkelse eller mangler etter håndverkertjenesteloven 

 • Takstmanns- og megleransvar

 • Søknader, dispensasjoner og klager på vedtak etter plan- og bygningsloven 

 • Saker om leie av bolig eller til næring 

 • Tingsrettslige saker slik som servitutter, tomtefeste, hevd og ekspropriasjon 

 • Tvisteløsning og prosedyre

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

Advokat Ottosen har erfaring med å bistå leverandører i offentlige anskaffelser innen bygg og anleggsbransjen, og kan blant annet bistå med: 
 

 • Vurdering av konkurransegrunnlag

 • Kvalitetssikring av tilbud

 • Begjæring om innsyn 

 • Vurdering av avvisning

 • Vurdering av tildelingsbeslutninger til oppdragsgivere

 • Klage til KOFA

 • Erstatningskrav

 • Tvisteløsning og prosedyre 

ARBEIDSLIV

Advokat Ottosen har erfaring med arbeidsrett, og kan bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere vedrørende blant annet:

 • Inngåelse av arbeidsavtale

 

 • Oppsigelse og avskjed

 

 • Sluttavtaler

 

 • Permitteringer

 

 • Nedbemanninger

 

 • Diskriminering

 

 • Varsling 

 • Tvisteløsning og prosedyre 

MILJØ & BÆREKRAFT

Advokat Ottosen har erfaring med spørsmål knyttet til miljørett, bærekraft og samfunnsansvar knyttet til særlig eiendom, entreprise og industri, og kan bistå med bistand til blant annet: 

 

 • Strategisk rådgivning knyttet til den nye EU-taksonomien, herunder

  • Krav til norske bedrifter og deres virksomhet

  • Tilbudsutforming, kvalitetssikring og kontraktsutforming

  • Rapporteringer

  • Sertifiseringer 

 • Avfallshåndtering, ombruk og gjenvinning

 • Gjennomgang av konkurransegrunnlag 

 • Utforming av tilbud 

 • Erstatningskrav
   

TVISTELØSNING
& PROSEDYRE

Advokat Ottosen har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre igjennom mer enn 10 års erfaring som advokat og 2 år som dommerfullmektig, og kan blant annet bistå med:

 • Strategisk rådgivning for å løse rettslige tvister 

 • Prosessrisikovurderinger og notater

 • Utenrettslig mekling og rettsmekling

 • Prosedyre for domstol og voldgift

bottom of page